Sierpień 2020 r. w TIM-ie: niezmiennie dwucyfrowa dynamika wzrostu sprzedaży

Ze wstępnych szacunków wynika, że przychody TIM SA ze sprzedaży netto towarów i usług związanych bezpośrednio ze sprzedażą towarów wyniosły w sierpniu 2020 r. 70,7 mln zł, a więc o 11,3% więcej niż w sierpniu 2019 r. Sprzedaż online przyniosła ponad 50,9 mln zł, co oznacza wzrost o 14,6% rok do roku.

Po ośmiu miesiącach 2020 r. szacowane obroty TIM SA wyniosły niemal 591,2 mln zł (+14,6% rdr.), zaś przychody z kanału e-commerce – 419,5 mln zł (+15,8% rdr.).

– Na sierpień przypadł w tym roku szczyt sezonu urlopowego, a święto przypadające w sobotę 15 sierpnia de facto stworzyło długi weekend, wpływając na poziom obrotów. Nasz model sprzedaży, z dominującym udziałem sprzedaży online, jest jednak odporny na długie weekendy i urlopy, czego potwierdzenie stanowi wyższa dynamika wzrostu obrotów w kanale e-commerce niż ogółu przychodów ze sprzedaży (14,6% vs 11,3%) – zauważa Krzysztof Folta, prezes Zarządu TIM SA. – Jak widać, w sierpniu konsekwentnie kontynuowaliśmy zapoczątkowany w lutym trend dwucyfrowej dynamiki wzrostu sprzedaży. Po najlepszym w historii TIM-u lipcu mamy apetyt na kolejne rekordy i intensywnie przygotowujemy się do przypadającego na jesień szczytu zakupów w branży elektrotechnicznej – dodaje Krzysztof Folta.

Zobacz raport bieżący nr 25/2020 >>

drukuj