Sierpień 2023 r. w TIM SA jak przed rokiem

Ze wstępnych szacunków wynika, że w sierpniu 2023 r. miesięczne przychody TIM SA ze sprzedaży netto towarów i usług związanych bezpośrednio ze sprzedażą towarów wyniosły
114,7 mln zł i były zbliżone do osiągniętych w analogicznym okresie 2022 r. (-0,4% rdr.).

Szacowana sprzedaż online realizowana samodzielnie przez klientów osiągnęła w sierpniu 2023 r. 79,2 mln zł (-6,2% rdr.).

Szacowane skumulowane przychody TIM-u ze sprzedaży zbliżają się po ośmiu miesiącach 2023 r. do 1 mld zł (932 mln zł, tj. -3% rdr.).

– Biorąc pod uwagę sytuację rynkową, a także trwający sezon urlopowy, zrównanie się z poziomem przychodów z sierpnia 2022 roku postrzegam pozytywnie – mówi Piotr Tokarczuk, członek Zarządu i dyrektor finansowy TIM SA. – Analizując poszczególne tygodnie minionego miesiąca, widzimy większą aktywność w ostatnich dniach. Może to oznaczać powrót do pourlopowego rytmu pracy u naszych klientów, a także zwiastować większy popyt w okresie jesiennym, tradycyjnie będącym czasem największych zakupów asortymentu elektrotechnicznego – dodaje Piotr Tokarczuk.

Zobacz raport bieżący nr 32/2023 >>

drukuj