Skonsolidowany raport kwartalny

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK TIM za I kwartał 2017 r. [PDF]

Informacja dodatkowa do skonsolidowanego raportu kwartalnego GK TIM za I kw 2017 r. [PDF]

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2017-05-23, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
2017-05-23, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu

 

 

POBIERZ CAŁY RAPORT W JEDNYM PLIKU ZIP
drukuj
zip
Skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 2017 r.
2 MB