Skonsolidowany raport półroczny

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TIM za I półrocze 2020 r.

Sprawozdanie z działalności GK TIM w I półroczu 2020 r.

Raport z przeglądu SSF GK TIM za I półrocze 2020 r.

Raport z przeglądu SF TIM SA za I półrocze 2020 r.

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2020-09-23, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2020-09-23, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu

 

POBIERZ CAŁY RAPORT W JEDNYM PLIKU ZIP
drukuj
zip
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku
6 MB