Skonsolidowany raport półroczny

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TIM za I półrocze 2021 r.

Sprawozdanie z działalności GK TIM w I półroczu 2021 r.

Raport z przeglądu SSF GK TIM za I półrocze 2021 r.

Raport z przeglądu SF TIM SA za I półrocze 2021 r.

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2021-09-22, Piotr Nosal – Członek Zarządu
2021-09-22, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu

 

POBIERZ CAŁY RAPORT W JEDNYM PLIKU ZIP
drukuj
zip
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku
4 MB