Skonsolidowany raport półroczny

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TIM za I półrocze 2022 r. [PDF]

Sprawozdanie Zarządu z działalności GK TIM za I półrocze 2022 r. [PDF]

Raport z przeglądu SSF GK TIM za I półrocze 2022 r. [PDF]

Raport z przeglądu SF TIM SA za I półrocze 2022 r. [PDF]

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2022-09-21, Piotr Nosal – Członek Zarządu
2022-09-21, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu

 

POBIERZ CAŁY RAPORT W JEDNYM PLIKU ZIP
drukuj
zip
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku
3 MB