Skonsolidowany raport półroczny

W I półroczu br., w porównaniu do analogicznego roku ubiegłego, nastąpił spadek sprzedaży Grupy Kapitałowej TIM o 11,2%, ze 173.675 tys. PLN do 154.210 tys. PLN. O tak dużym spadku sprzedaży zadecydowały wyniki TIM SA.

Zobacz cały skonsolidowany raport półroczny >>

drukuj