Skonsolidowany raport roczny

Sprawozdania biegłego rewidenta z badania SSF GK TIM za 2022 r. [ZIP]

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK TIM za 2022 r. [ZIP]

 

Sprawozdanie Zarządu z działalności GK TIM w 2022 r. [ZIP]

 

Rada Nadzorcza TIM S.A. – ocena sprawozdań za 2022 r. [ZIP]

 

Rada Nadzorcza TIM S.A. – oświadczenie w sprawie Komitetu Audytu TIM S.A. [ZIP]

POBIERZ CAŁY RAPORT W JEDNYM PLIKU

 

drukuj
zip
Skonsolidowany raport roczny za 2022 r.
32 MB
pdf
Raport zintegrowany Grupy Kapitałowej TIM za rok 2022
19 MB