Skonsolidowany raport roczny

Pismo Prezesa Zarządu TIM SA [PDF]

Opinia biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania GK TIM za 2016 r. [PDF]

Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK TIM za 2016 r. [PDF]

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK TIM 31.12.2016 r. [PDF]

Sprawozdanie z działalności TIM SA i GK TIM w 2016 r. [PDF]

Oświadczenie Zarządu o rzetelności skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK TIM za 2016 r. [PDF]

Oświadczenie Zarządu o biegłym rewidencie badającym skonsolidowane sprawozdanie GK TIM za 2016 r. [PDF]

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2017-03-28, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2017-03-28, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu
2017-03-28, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
2017-03-28, Piotr Tokarczuk – Prezes Zarządu

 

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
2017-03-28, Anna Palczewska – Główny Księgowy
2017-03-28, Anna Pochroń – Z-ca Głównego Księgowego

 

POBIERZ CAŁY RAPORT W JEDNYM PLIKU ZIP
drukuj
zip
Skonsolidowany raport roczny za rok 2016
8 MB