Skonsolidowany raport roczny

Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK TIM sporządzonego na dzień 31.12.2017 r. [PDF]

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK TIM sporządzone na dzień 31.12.2017 r. [PDF]

Sprawozdanie z działalności GK TIM w 2017 r. zawierające sprawozdanie TIM SA z działalności w 2017 r. [PDF]

 

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
2018-04-11, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2018-04-11, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
2018-04-11, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu

 

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
2018-04-11, Anna Palczewska – Główny Księgowy
2018-04-11, Anna Pochroń – Z-ca Głównego Księgowego

 

POBIERZ CAŁY RAPORT W JEDNYM PLIKU ZIP
drukuj
zip
Skonsolidowany raport roczny za rok 2017
6 MB