Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2019 r.

drukuj