Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2019 r.

drukuj