Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2022 r.

drukuj