Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2023 r.

drukuj