Skonsolidowany rozszerzony raport za I kwartał 2018 r.

drukuj