Skonsolidowany rozszerzony raport za I półrocze 2017 r.

drukuj