Skonsolidowany rozszerzony raport za I półrocze 2018 r.

drukuj