Skonsolidowany rozszerzony raport za III kwartał 2018 r.

drukuj