Skorygowana lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % na WZA TIM SA

(Emitent – PAP – wtorek, 26 czerwca 18:12)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości skorygowaną listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % na WZA TIM SA, które odbyło się w dniu 11.06.2007r.

 

Skorygowana lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na WZA TIM SA [DOC]

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Raport bieżący nr 45/2007

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-06-18 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2007-06-18 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj