Sprawdź, co mówią wykresy spółek (cz.1)

Znajomość kilku podstawowych zasad interpretacji wykresu kursu spółki pozwoli Ci przewidzieć, jak może się on zachowywać w kolejnych dniach. Przeczytaj, dlaczego przed decyzją o zakupie bądź sprzedaży akcji warto przyjrzeć się tzw. świecom.

W kolejnym odcinku cyklu „Cały ten rynek…” przedstawimy podstawowe zasady odczytywania wykresów spółek bądź indeksów, które – jak przekonują zwolennicy analizy technicznej – pozwalają prognozować ich dalsze zachowanie. Dzisiaj rzecz o podstawach teorii japońskich świec, której początki sięgają jeszcze XVII w.

Z czego zbudowana jest „świeca”
Z pewnością każdy początkujący inwestor miał okazję zobaczyć wykres kursu spółki, wyglądający nie jak ciągła linia, a ciąg prostokątów: białych i ciemnych. Dodatkowo, w dół lub w górę mogą od nich odchodzić pionowe kreski. Za przykład niech posłuży wykres dla spółki TIM z dowolnego okresu.

Źródło: Stooq.pl

To właśnie świece. Zgodnie z nazewnictwem te prostokąty to ich korpusy (białe lub czarne), a kreski to cienie. Taki właśnie pojedynczy korpus z cieniem odzwierciedla zachowanie kursu we wskazanym przedziale czasowym, np. danego dnia, czy w określonym tygodniu. Sam korpus przedstawia odległość między kursem otwarcia i zamknięcia. Jeżeli jest biały, to oznacza, że poziom zamknięcia był wyższy od otwarcia, a więc w ciągu sesji kurs poszedł w górę. Czarny natomiast – że spadł.

Cienie z kolei odzwierciedlają maksymalne odchylenia ceny akcji w ciągu dnia. Dolny cień prowadzi nas do kursu minimalnego z danej sesji i oczywiście cień górny – do najwyższego. Tym sposobem za pomocą jednego prostokąta można opisać, zachowanie kursu spółki podczas całej sesji.

Jak interpretować duże korpusy?
Z taką wiedzą można przejść do wyjaśnienia tego, jak interpretować różne rodzaje wspomnianych prostokątów. Dzisiaj zajmiemy się ich dwoma podstawowymi rodzajami: dużym korpusem białym i dużym korpusem czarnym.

Jeżeli na wykresie pojawia się duży biały korpus, oznacza to, że w danym okresie znaczną przewagę na akcjach danej spółki mieli kupujący jej akcje. Im większa odległość pomiędzy kursem otwarcia a zamknięcia, tym ta przewaga większa.

Co to oznacza? Teoria mówi, że najlepiej by było, gdyby korpus był kilkakrotnie większy od swojego poprzednika z wcześniejszej sesji. Jeżeli taka sytuacja występuje, gdy kurs spółki od jakiegoś czasu jest już w trendzie wzrostowym, wówczas biały korpus można odczytać jako jego potwierdzenie. Taką sytuację pokazuje poniższy wykres.

Źródło: Stooq.pl

O wiele większe znaczenie ma jednak duży biały korpus jako sygnał oznaczający przełamanie trendu spadkowego. Jeżeli kurs spółki przez dłuższy czas idzie w dół, ceny jej akcji są już niskie, a do tego poprawiają się nastroje na rynku, wówczas duży biały korpus może oznaczać, że trend został przełamany, a inwestorzy mogą rozważyć zakup akcji. Ostrożniejsi gracze powinni jednak pamiętać o tym, że jedna udana dla byków sesja jeszcze nie oznacza, że akcje spółki już w najbliższym czasie nie powrócą do spadków.

Jeżeli nie potwierdzenie trendu ani przełamanie go, to duży biały korpus może oznaczać jeszcze jedną sytuację. A mianowicie w określonych przypadkach będzie to punkt oporu. Stanie się tak w sytuacji, gdy kurs spółki po mocnych wzrostach zacznie spadać. Wówczas miejsce, w którym wcześniej pojawił się duży biały korpus wyznaczy punkt, w którym byki najprawdopodobniej będą chciały odeprzeć atak sprzedających akcje.

Może to zobrazować poniższy wykres kursu spółki TIM, po którym widać, jak kupujący wybronili się przed dalszymi spadkami w okolicach oporu wskazanego wcześniej przez duży biały korpus.

Źródło: Stooq.pl

Jeżeli taka próba się nie powiedzie, to można założyć, że wówczas prawdopodobieństwo dalszych spadków wzrośnie. I analogicznie w przypadku przełamania trendu będzie ono tym większe, im większy będzie czarny korpus.

Analogicznie do poprzedniej sytuacji, duży czarny korpus w trendzie spadkowym będzie oznaczał jego potwierdzenie. Ale jest też sytuacja, która zwykle powinna skłonić inwestora do ponownego zastanowienia się nad zaplanowanym kupnem akcji.

Gdy bowiem kurs spółki jest już wysoko i nagle na wykresie pojawi się duży czarny korpus, wówczas jednoznacznie pokazuje to, że kupującym zaczyna brakować sił do dalszych zakupów. Wtedy należy liczyć się z wyprzedażą akcji. Duże czarne korpusy sygnalizujące wyprzedaż akcji widać na przykładzie wykresu spółki KGHM.

Źródło: Stooq.pl

Za nami podstawy dotyczące tego, jak czytać wykresy kursów spółek. W kolejnej części zajmiemy się interpretacją m.in. cieni, a także kilku innych formacji powstających na wykresach.

Niniejszy artykuł został sporządzony wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej, reklamy ani oferty sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych, w szczególności nie zawiera informacji o instrumentach finansowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży instrumentów finansowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na instrumenty finansowe.

Niniejszy artykuł ani żadna jego część, jak też fakt jego dystrybucji nie mogą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie może stanowić również źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania.

Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszym artykule, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko.

drukuj