Sprawdź, co mówią wykresy spółek (cz.2)

Świeca doji, młot czy wisielec – te formacje o przedziwnych nazwach mogą zasygnalizować inwestorowi, że w notowaniach interesującej go spółki zbliża się zmiana trendu. A to oznacza, że powinien rozważyć kupno bądź sprzedaż akcji.

W poprzednim odcinku cyklu „Cały ten rynek…” omówiliśmy podstawowe pojęcia związane z analizą techniczną i tzw. świecami. Jeżeli zapoznałeś się z nimi, to czas poszerzyć swoją wiedzę o nieco bardziej nietypowe świece, na które można trafić na wykresach.

Jeżeli na wykresie pojawi się „szpulka”…
Po okresie regularnych wzrostów lub spadków często zdarza się, że na wykresie spółki pojawia się świeca z bardzo małym korpusem i długimi cieniami, zarówno na dole, jak i na górze. To tzw. „szpulka”, w przypadku której nie ma większego znaczenia to, czy sam kolor korpusu jest biały, czy też czarny.

Chodzi przede wszystkim o to, że szpulka wskazuje, iż popyt i podaż na danych akcjach się wyrównują. W trendzie wzrostowym będzie to oznaczało, że byki mają coraz mniej siły, by ciągnąć kurs spółki dalej w górę. I odwrotnie – jeżeli wcześniej mamy do czynienia z trendem spadkowym, to szpulka może sygnalizować wyhamowanie wyprzedaży akcji.

 

Na powyższym wykresie spółki TIM można zaobserwować pojawiające się szpulki. Źródło: Stooq.pl
Na powyższym wykresie spółki TIM można zaobserwować pojawiające się szpulki.
Źródło: Stooq.pl

W przypadku takiej świecy należy jednak pamiętać o tym, by została ona potwierdzona jeszcze np. przez wysoką wartość obrotów bądź kolejną świecę. Jeżeli szpulka pojawiła się w trendzie wzrostowym, to dopełnieniem sygnalizującym jego odwrócenie będzie czarna świeca. I na odwrót – szpulka w trendzie spadkowym powinna być potwierdzona przez białą świecę. W obu przypadkach im te sygnały wyraźniejsze, tym większe będzie również prawdopodobieństwo zmiany trendu.

„Wisielec” i „młot” pokażą, gdzie podąży kurs spółki
Na większe prawdopodobieństwo zmiany trendu w notowaniach spółki wskazują jednak dwa inne typy świec. Ich pojawienie się na wykresie sygnalizuje zwolennikowi analizy technicznej, że nadszedł czas, by podjąć bardziej zdecydowane kroki w zakresie kupna bądź sprzedaży akcji. To świece typu „młot” i „wisielec”.

Bardziej pesymistyczną wymowę ma wisielec. To świeca z małym korpusem, osadzonym na górze i długim cieniem dolnym. Musi pojawić się w trendzie wzrostowym. Będzie wówczas oznaczać, że sprzedający akcje nabierają coraz większej siły i najprawdopodobniej na wykresie zobaczymy zmianę trendu na spadkowy.

 

Na powyższym wykresie Alior Banku pojawia się wisielec. Źródło: Stooq.pl
Na powyższym wykresie Alior Banku pojawia się wisielec.
Źródło: Stooq.pl

Bardziej pozytywny dla byków jest typ świecy nazywany młotem. Ma wygląd podobny do wisielca. Z tą różnicą, że możemy o nim mówić w momencie, gdy pojawi się w trendzie spadkowym. Wówczas będzie sygnalizował, że jest duża szansa na odwrócenie trendu na wzrostowy, bo do głosu dochodzi strona popytowa.

 

Na powyższym wykresie spółki PKO BP pojawia się młot. Źródło: Stooq.pl
Na powyższym wykresie spółki PKO BP pojawia się młot.
Źródło: Stooq.pl

Warto pamiętać, że w obu przypadkach – zarówno wisielca, jak i młota – należy dodatkowo poszukać innych potwierdzeń sygnałów wysyłanych przez wykres. Mogą to być np. zwiększające się obroty na akcjach. Istotne będą też informacje płynące z samej spółki – takie, które zwykle dają inwestorom pretekst do kupna bądź sprzedaży akcji.

A gdy na wykresie pojawi się „doji”?
W opisie najważniejszych świec pojawiających się w analizie technicznej nie można zapomnieć o tych, które – pomimo swoich egzotycznych nazw – mają spore znaczenie dla tych, którzy opierają swoje decyzje inwestycyjne na obserwacji wykresów. To świece typu „marubozu” oraz „doji”.

Pierwsza z nich charakteryzuje się tym, że ma tylko sam korpus, bez cieni. I stanowi wyraźne potwierdzenie aktualnego trendu. Biała oznacza zdecydowaną przewagę byków. Czarna pokazuje, że trwa zdecydowana wyprzedaż akcji.

Doji z kolei to świeca, której korpus to tylko pozioma kreska. Reszta to długie cienie. W przeciwieństwie do marubozu pokazuje ona, że siły kupujących i sprzedających akcje są niezwykle wyrównane. To jednocześnie sygnał wskazujący na dużą niepewność na rynku, która może poskutkować wybiciem wykresu zarówno w górę, jak i w dół, zależnie od innych czynników.

 

Na powyższym wykresie spółki Echo pojawiają się świece marubozu i doji. Źródło: Stooq.pl
Na powyższym wykresie spółki Echo pojawiają się świece marubozu i doji.
Źródło: Stooq.pl

W przypadku opisanych wyżej świec można jeszcze wskazywać na ich różne rodzaje. Nie zmieni to jednak ich podstawowej wymowy. Inwestorzy powinni też pamiętać o tym, że analiza techniczna powinna być jednym z kryteriów, na postawie którego można dobierać spółki do swojego portfela. Z pewnością nie powinna być tym jedynym.

Niniejszy artykuł został sporządzony wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej, reklamy ani oferty sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych, w szczególności nie zawiera informacji o instrumentach finansowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży instrumentów finansowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na instrumenty finansowe.

Niniejszy artykuł ani żadna jego część, jak też fakt jego dystrybucji nie mogą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie może stanowić również źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania.

Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszym artykule, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko.

drukuj