Sprostowanie oczywistej omyłki w raporcie bieżącym nr 3/04

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż w raporcie bieżącym nr 3/04 z dnia 05.02.2004r w wyniku oczywistej omyłki błędnie podano, iż zmianie uległ termin przekazania do publicznej wiadomości raportu za IV kwartał 2004r, gdy tymczasem zmianie uległ termin przekazania do publicznej wiadomości raportu za IV kwartał 2003r.
Mając na uwadze powyższe ponownie informujemy, iż raport za IV kwartał 2003r podany zostanie do publicznej wiadomości w dniu 10.02.2004r.

 

Raport bieżący nr 4/04

drukuj