Sprostowanie projektów uchwał na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TIM SA

(Emitent – PAP – poniedziałek, 19 czerwca 23:48)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż w raporcie bieżącym nr 19/2006 podanym do publicznej wiadomości w dniu 15.06.2006r w projekcie uchwały nr 18/24.06.2006r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM SA. zamieszczony został błąd – w punkcie ” Kryteria przydziału ” lit. a znajduje się określenie” zysk netto” , gdy tymczasem powinno być ” zysk operacyjny „. W załączeniu Zarząd TIM SA podaje do publiczne wiadomości skorygowaną treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA, które odbędzie się w dniu 24.06.2006r.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 20/2006

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-06-19 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2006-06-19 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj