Sprzedawaj akcje w maju i uciekaj? To mit

Historia, przynajmniej polskiego rynku, nie potwierdza jednej z najbardziej znanych maksym giełdowych, która zaleca wiosenną ucieczkę z giełdy.

W kolejnym odcinku cyklu „Cały ten rynek…” rozprawimy się z mitem „sprzedawaj w maju i uciekaj (sell in May, go away)”. Zgodnie z jego założeniem inwestorzy w ciągu najbliższych dni powinni realizować zyski i sprzedawać akcje. Okazuje się jednak, że – jak to z giełdowymi powiedzeniami bywa – ma w sobie niewiele prawdy. Dlatego zanim uciekniesz z rynku, pamiętaj, by dokładnie przeanalizować sytuację i prognozy.

 

Statystycznie to mit. Przynajmniej w Polsce

W komentarzach analityków można spotkać stwierdzenia, że długoterminowa analiza amerykańskiego rynku dowodzi słuszności powiedzenia „sell in May, go away”. Gdy jednak spojrzymy na polski rynek, to już nie można tego stwierdzić.

W ciągu ostatnich pięciu lat mocne spadki dotknęły naszą giełdę tylko raz. Było to w 2010 r., gdy indeks WIG stracił w maju prawie 3,5%, a WIG20 prawie 4%. W pozostałych latach wskaźniki albo stały w miejscu, albo notowały wyraźne wzrosty.

Podobny wniosek można wyciągnąć, gdy spojrzymy na średnie zmian indeksów w całej historii GPW, z uwzględnieniem poszczególnych miesięcy roku. Okaże się wówczas, że maj ze średnią przekraczającą +4% jest jednym z najlepszych miesięcy w roku. Spadki przychodzą do nas z opóźnieniem. Średnia dla czerwca to bowiem -2%.

Można więc spokojnie stwierdzić, że kurczowe trzymanie się tej giełdowej maksymy niekoniecznie musi być najlepszą strategią dla inwestorów. Dlatego przed podjęciem jakichkolwiek decyzji warto dokładnie przeanalizować prognozy giełdowe i gospodarcze.

 

Niniejszy artykuł został sporządzony wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej, reklamy ani oferty sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych, w szczególności nie zawiera informacji o instrumentach finansowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży instrumentów finansowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na instrumenty finansowe.

Niniejszy artykuł ani żadna jego część, jak też fakt jego dystrybucji nie mogą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie może stanowić również źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania.

Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszym artykule, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko.

drukuj