Sprzedaż jak rok temu, spółka ponosi koszty inwestycji w infrastrukturę

Przychodami ze sprzedaży na poziomie sprzed roku i pierwszą od 8 lat stratą na sprzedaży TIM SA zakończyła I kwartał 2012 r.

To efekt wzrostu kosztów działania spółki, związanych m.in. z rozwojem systemów informatycznych, i pogłębiającego się spowolnienia gospodarczego w sektorze budownictwa.

Zarówno TIM SA, jak i Grupa Kapitałowa TIM odnotowały straty netto w wysokości ok. 0,5 mln zł (odpowiednio 523 i 518 tys. zł). Przychody ze sprzedaży TIM SA wyniosły 77,6 mln zł, zaś całej GK TIM – 83,6 mln zł i były wyższe o 9,2% niż w I kw. 2011 r. za sprawą przychodów Rotopino.pl SA.

 

Budownictwo spowalnia

To pokazuje słuszność wdrażanej od 2011 roku strategii mającej zmniejszyć wpływ kondycji sektora budowlanego i modelu biznesowego B2B na sytuację TIM-u, jednak pierwsze poważne efekty tych działań będą widoczne najszybciej latem 2013 roku – zauważa Krzysztof Folta, Prezes Zarządu TIM SA.

Na razie jednak sprzedaż TIM SA wciąż jest mocno powiązana z sektorem budownictwa. Widoczne już pod koniec 2011 r. spowolnienie gospodarcze w tym segmencie gospodarki w połączeniu z trwającą wciąż walką cenową spowodowało spadek marży. – Przypuszczamy, że powyższy proces będzie trwał jeszcze co najmniej rok, a więc do I kwartału 2013 roku – mówi Krzysztof Folta.

 

Nowe systemy informatyczne

Na stratę ze sprzedaży bardzo duży wpływ miał także wzrost kosztów spółki o ponad 18%. Częściowo odpowiedzialne były za to czynniki niezależne od TIM SA, np. drastyczny wzrost kosztów transportu związany z podwyżkami cen paliw. Jednak w sporej części wzrost kosztów to efekt działań realizowanych wewnątrz spółki, związanych z realizowaniem strategii TIM SA na lata 2012-2015 (nowe systemy informatyczne, zmiana formy działania części oddziałów na system filii/franczyzy i systemu premiowania w sieci handlowej).

– Wprowadzamy działania mające zoptymalizować koszty naszej działalności. Warto jednak zauważyć, że bardzo duża część kosztów ponoszonych obecnie zarówno przez TIM SA, jak i Rotopino.pl SA, związana jest z inwestycjami w rozwój infrastruktury spółek i poszerzanie oferty produktowej – podkreśla Krzysztof Folta. – W TIM SA trwa uruchamianie nowych systemów zarządzania danymi produktów (MDM), magazynem (WMS) i relacji z klientami (CRM). W przyszłości zaowocuje to większą sprawnością działania. Szersza oferta wpłynie na wyższe przychody ze sprzedaży oraz powinna spowodować wzrost marży generowanej przez spółkę, co spowoduje wzrost zysku operacyjnego i zysku netto w II półroczu bieżącego roku – przewiduje Krzysztof Folta.

 

 

drukuj