Stanowisko Zarządu TIM S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji TIM S.A. ogłoszonego przez FEGA _ Schmitt Elektrogroßhandel GmbH w dniu 20 kwietnia 2023 r.

Data sporządzenia

2023-04-28

Raport bieżący nr

21/2023

 

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Spółka”_ działając na podstawie art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _”Ustawa”_, przekazuje do publicznej wiadomości stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego na podstawie art. 72a ust. 1 Ustawy w dniu 20 kwietnia 2023 r. przez FEGA _ Schmitt Elektrogroßhandel GmbH z siedzibą w Ansbach, Niemcy _”Stanowisko”_ wraz z opinią KPMG Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie _tzw. fairness opinion_ _”Opinia o Cenie Akcji”_.
Stanowisko wraz z Opinią o Cenie Akcji stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2023-04-28, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2023-04-28, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
ZAŁĄCZNIK
drukuj
pdf
Stanowisko Zarządu TIM SA dotyczące wezwania z dnia 20.04.2023 r.
328 KB
pdf
Fairness Opinion
369 KB