Stanowisko Zarządu TIM S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji TIM S.A. ogłoszonego przez FEGA _ Schmitt Elektrogroßhandel GmbH w dniu 21 września 2023 r.

 

Data sporządzenia

2023-10-02

Raport bieżący nr

33/2023

 

Zarząd TIM S.A. _”Spółka”_ działając na podstawie art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _”Ustawa”_, w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje do publicznej wiadomości stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego na podstawie art. 72a ust. 1 Ustawy w dniu 21 września 2023 r. przez FEGA _ Schmitt Elektrogroßhandel GmbH z siedzibą w Ansbach, Niemcy.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2023-10-02, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2023-10-02, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
 ZAŁĄCZNIK
drukuj
pdf
TIM - Stanowisko Zarządu 02.10. 2023 - Wezwanie 21.09.2023
329 KB