Styczeń 2024 r. w TIM SA: trudniejsza sytuacja na rynku, TIM dołącza do Grupy Würth

Ze wstępnych szacunków wynika, że przychody TIM SA ze sprzedaży netto towarów i usług związanych bezpośrednio ze sprzedażą towarów wyniosły w styczniu 2024 r. niemal 104,1 mln zł (-11% rdr.). Końcówka miesiąca przyniosła finalizację wezwania do sprzedaży akcji TIM-u, które ogłosiła spółka z międzynarodowej Grupy Würth.

Sprzedaż online realizowana samodzielnie przez klientów TIM-u osiągnęła w styczniu 2024 r. prawie 73,2 mln zł (-11% rdr.).

– Sprzedażowo styczeń 2024 roku jest niemal równy pierwszemu miesiącowi 2022 roku (104,3 mln zł). Spadek ten jest efektem trudniejszej sytuacji na rynku i relatywnie wysokiej bazy ze stycznia 2023 roku – jak dotąd, najmocniejszego stycznia w historii TIM-u. Kwestią otwartą pozostają szanse na poprawę koniunktury w kolejnych miesiącach. Z większym optymizmem myślę raczej dopiero o drugiej połowie roku – mówi Krzysztof Folta, prezes Zarządu TIM SA.

31 stycznia 2024 r. nastąpiło rozliczenie transakcji nabycia akcji TIM SA przez spółkę FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH, będącą częścią Grupy Würth – światowego lidera w zakresie rozwoju, produkcji oraz sprzedaży materiałów montażowych i złącznych. W wyniku drugiego wezwania do sprzedaży akcji (pierwsze nie zakończyło się sukcesem z powodu trwającego postępowania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie koncentracji) FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH nabyła 96,28% akcji TIM-u.

W efekcie Grupa Kapitałowa TIM, którą tworzą TIM SA i spółka logistyczna 3LP SA, dołącza do linii biznesowej Würth Electrical Wholesale Group, która jest jednym z liderów hurtowej sprzedaży materiałów elektrotechnicznych na rynku europejskim. Oba podmioty tworzące Grupę TIM nadal będą działać pod dotychczasowymi nazwami jako samodzielne spółki.

– Cieszy mnie tak szeroki odzew akcjonariuszy, którzy skorzystali z bardzo atrakcyjnej oferty. Traktuję to także jako wyraz zaufania wobec perspektyw dalszego rozwoju TIM-u. Jestem przekonany, że połączenie sił z Grupą Würth stwarza bardzo atrakcyjne perspektywy dla wszystkich naszych interesariuszy. Obie spółki tworzące dotychczas Grupę TIM zachowają swoją integralność i zapewnią wszystkim swoim pracownikom doskonałe perspektywy na przyszłość. Historia sukcesów TIM-u będzie kontynuowana – podsumowuje Krzysztof Folta.

Zobacz raport bieżący nr 7/2024 >>

drukuj