Szkoła Gospodarki Cyfrowej Junior pierwszym projektem w ramach strategii ESG Grupy TIM na lata 2023-2026

Uczniowie klas siódmych Szkoły Podstawowej w Długołęce wzięli udział w warsztatach Szkoły Gospodarki Cyfrowej Junior w przestrzeniach centrali TIM SA. Wrocławska odsłona inicjatywy Izby Gospodarki Elektronicznej (e-Izby) idealnie wpisuje się w nową strategię ESG Grupy TIM.

Szkoła Gospodarki Cyfrowej od lat wspiera rozwój kompetencji zawodowych przedstawicieli branży e-commerce. Przedstawiciele TIM-u kilkukrotnie brali w niej udział w charakterze prelegentów, a wnętrza centrali firmy dwukrotnie posłużyły za miejsce do realizacji zajęć SGC.

Jesienią 2022 r. ruszyła Szkoła Gospodarki Cyfrowej Junior – projekt edukacyjno-rozwojowy skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz ich rodziców, mający na celu wypracowanie umiejętności świadomego i bezpiecznego poruszania się w sieci. SGC Junior została objęta patronatem Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Rzecznika Praw Dziecka, NASK, Federacji Konsumentów, Sekretarza Stanu w KPRM ds. Cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Program Szkoły obejmuje najważniejsze kwestie względem bezpieczeństwa, hejtu, kompetencji cyfrowych, zakupów w sieci, mediów społecznościowych czy użycia najnowszych technologii. Dotychczasowe zajęcia odbyły się w Warszawie, Łodzi i Zielonej Górze.

Dzielić się wiedzą i inspirować

TIM wraz z Setup.pl został partnerem wrocławskiej edycji SGC Junior. W ciągu trzygodzinnych zajęć zorganizowanych 13 czerwca 2023 r. młodzież wzięła udział w kilku warsztatach i prelekcjach. W trakcie jednej z nich eksperci TIM-u wyjaśnili kwestie user experience na przykładzie popularnych serwisów i aplikacji. Podczas innego wystąpienia pokazali, jak wiele zespołów o bardzo zróżnicowanych kompetencjach jest potrzebnych, by funkcjonował e-sklep, rozprawiając się z mitem, że do funkcjonowania biznesu e-commerce niezbędni są tylko programiści i graficy. Pozostali prelegenci mówi o cyberbezpieczeństwie i hejcie w sieci, o miejscach w Internecie wspierających rozwój ucznia, a także o tym, jak sztuczna inteligencja może usprawnić pracę firmy z branży e-commerce.

– Od lat uczestniczyliśmy jako partner w „dorosłej” wersji Szkoły Gospodarki Cyfrowej, z radością dołączyliśmy do Szkoły Gospodarki Cyfrowej Junior. To inicjatywa, która znakomicie wpisuje się w założenia nowej strategii ESG Grupy TIM, nad którą prace zakończyliśmy wiosną tego roku – mówi Michał Kostrowicki, menadżer ds. komunikacji korporacyjnej w TIM SA, odpowiedzialny za obszar społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju, w tym za organizację SGC Junior. – Wśród ustalonych w niej priorytetów TIM-u znajduje się między innymi dzieleniem się wiedzą w zakresie nowych technologii i programowania czy zachęcanie uczniów i studentów do poznawania naszych obszarów działalności. Być może nasze zajęcia Szkoły Gospodarki Cyfrowej Junior staną się dla młodzieży inspiracją przy wyborze szkoły średniej z myślą o przyszłej drodze zawodowej – dodaje.

Pół roku prac nad strategią ESG

Strategia ESG Grupy TIM na latach 2023-2026 jest pierwszym takim dokumentem obejmującym obie spółki z Grupy. Dotychczas TIM realizował założenia własnej strategii CSR z roku 2019, zaś 3LP posiadało politykę w zakresie zrównoważonego rozwoju.

– Na trzy filary strategii (Trwałe relacje, Innowacyjne działania, Możliwości rozwoju), z których wypływają cele i priorytety, patrzymy z czterech perspektyw: klientów i partnerów biznesowych, pracowników, społeczeństwa oraz środowiska. Dla każdego filaru i każdej perspektywy zdefiniowaliśmy do 2026 roku łącznie 26 celów mierzalnych, szczegółowych celów dla poszczególnych spółek: 16 dla TIM-u i 10 dla 3LP. Sformułowaliśmy także cztery cele wspólne na poziomie całej Grupy TIM. Trzy z nich kontrybuują do Celów Zrównoważonego Rozwoju z ONZ-owskiej Agendy 2030  – wylicza Piotr Tokarczuk, członek Zarządu i dyrektor finansowy TIM SA.

Grupa Kapitałowa TIM od 2018 r. nieprzerwanie raportuje kwestie niefinansowe/zrównoważonego rozwoju. Proces ten rozpoczęto zanim Grupę TIM objął taki obowiązek na podstawie unijnej dyrektywy NFRD (zaimplementowanej do polskiej Ustawy o rachunkowości). Inne aspekty CSR/ESG były jednak dotąd realizowane osobno przez każdą ze spółek tworzących Grupę. Wobec coraz liczniejszych wyzwań w tym obszarze Zarządy TIM i 3LP zdecydowały o stworzeniu jednej strategii ESG dla całej Grupy, jednakże uwzględniającej specyfikę działalności każdej ze spółek. Prace nad strategią trwały pół roku, a w ramach analizy istotności uwzględniono głosy kilkuset interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych, zebrane w ramach ankiet, wywiadów indywidualnych, a propozycje przygotowane przez studentów studiów podyplomowych „Manager CSR” w Collegium Civitas.

W nowej strategii, poza wspomnianym aspektem edukacji cyfrowej, mocno wybrzmiewają priorytety i cele środowiskowe (m.in. redukcja śladu węglowego Grupy, wymiana floty samochodowej TIM-u i budowa farmy fotowoltaicznej przez 3LP). Dokument przewiduje także kontynuację zaangażowania społecznego (wolontariat pracowniczy i program grantowy w TIM-ie) i jeszcze większe wsparcie dla lokalnych społeczności.


Zobacz galerię z zajęć Szkoły Gospodarki Cyfrowej Junior w centrali TIM SA

drukuj