Terminy przekazania do publiczej wiadomości raportów okresowych w 2011 r.

Data sporządzenia

2011-01-31

Raport bieżący nr

3/2011

Zarząd TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach, na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r., Nr 33, poz. 259), niniejszym podaje daty przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2011 roku:

Raporty kwartalne:

1) raport za IV kwartał 2010r – Spółka nie planuje przekazania do publicznej wiadomości raportu za IV kwartał 2010r na podstawie par.102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,

2) raport za I kwartał 2011r – 11.05.2011r,

3) raport za II kwartał 2011r – Spółka nie planuje przekazania do publicznej wiadomości raportu za II kwartał 2011r na podstawie par.101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,

4) raport za III kwartał 2011r – 14.11.2011r,

Raport roczny za 2010r – 10.03.2011r,

Raport półroczny za pierwsze półrocze 2011r- 30.08.2011r.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2011-01-31, Artur Piekarczyk – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu
2011-01-31, Maciej Posadzy – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych

 

drukuj