Terminy przekazywania raportów okresowych przez TIM SA w 2009r.

(Emitent – PAP – sobota, 24 stycznia 17:51)

Zarząd TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach, na podstawie paragrafu 100 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005r., Nr 209, poz. 1744), niniejszym podaje daty przekazywania raportów okresowych w 2009 roku:

Raporty kwartalne:

za IV kwartał 2008r – 10.02.2009r

za I kwartał 2009r – 05.05.2009r

za II kwartał 2009r – 04.08.2009r

za III kwartał 2009r -03.11.2009r

Raport półroczny:

za I półrocze 2009- 29.09.2009r

Raport roczny:

za 2008r – 26.05.2009r

 

Raport bieżący nr 2/2009

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2009-01-24 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2009-01-24 Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu ds. Handlu

drukuj