Terminy przekazywania raportów okresowych w 2006r.

(Emitent – PAP – wtorek, 31 stycznia 07:04)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2006r.

Raporty kwartalne:
za IV kwartał 2005r – 09.02.2006r
za I kwartał 2006r – 25.04.2006r
za II kwartał 2006r – 25.07.2006r
za III kwartał 2006r – 24.10.2006r
za IV kwartał 2006r – 07.02.2007r

Raport półroczny
za I półrocze 2006r – 19.09.2006r

Raport roczny
za 2005r – 23.05.2006r.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 3/2006

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-01-31 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

drukuj