Terminy przekazywania raportów okresowych w 2007r.

(Emitent – PAP – środa, 31 stycznia 16:55)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2007r.

Raporty kwartalne:

za IV kwartał 2006r -07.02.2007r

za I kwartał 2007r -24.04.2007r

za II kwartał 2007r -25.07.2007r

za III kwartał 2007r -23.10.2007r

za IV kwartał 2007r- 05.02.2008r

Raport półroczny

za I półrocze 2007r- 27.09.2007r

Raport roczny

za 2006r- 22.05.2007r.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 9/2007

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-01-31 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2007-01-31 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj