Terminy przekazywania raportów okresowych w 2008r.

(Emitent – PAP – czwartek, 31 stycznia 08:56)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2008r.

Raporty kwartalne:

za IV kwartał 2007r -13.02.2008r

za I kwartał 2008r -05.05.2008r

za II kwartał 2008r -22.07.2008r

za III kwartał 2008r -21.10.2008r

za IV kwartał 2008r- 10.02.2009r

Raport półroczny

za I półrocze 2008r- 23.09.2008r

Raport roczny

za 2007r- 20.05.2008r.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 6/2008

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-01-31 Mirosław Nowakowski Wiceprezes Zarządu ds Logistyki

2008-01-31 Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu ds Handlu

drukuj