TIM wspiera lokalne społeczności – I edycja programu grantowego zakończona

Pierwsze w historii TIM SA granty wspierające wybrane inicjatywy społeczne trafiły do ich beneficjentów – trzech organizacji zgłoszonych przez pracowników spółki. Każda z nich otrzymała dofinansowanie na swoją działalność o wartości 5000 zł.

Program grantowy jest jedną z inicjatyw organizowanych w ramach TIM pro – strategii odpowiedzialnego biznesu TIM SA na lata 2019-2021. Według założeń tej strategii, każdego roku minimum 1% rocznego zysku brutto jest przeznaczany na działania społeczne, w tym wsparcie wspierania lokalnych społeczności.

Pierwsze organizacje już z dofinansowaniem

Strategia TIM pro zakłada, że co roku odbywać się będą dwie edycje programu grantowego, podczas których TIM SA może udzielić 6 grantów o wartości od 1000 do 5000 złotych. W maju bieżącego roku została rozstrzygnięta pierwsza edycja programu, do której pracownicy TIM-u zgłosili trzy inicjatywy. Decyzją komisji preselekcyjnej, każda z nich została zakwalifikowana do udziału w głosowaniu przez ogół pracowników. Do ankiety przystąpiło ponad 40% z nich, a średnia udzielonych przez nich ocen pozwoliła na przyznanie dofinansowania każdej z trzech propozycji.

Pierwszy z grantów trafił do podopiecznych Centrum Zimbardo z katowickiego Nikiszowca – placówki, która od sześciu lat jest przestrzenią do spotkań młodzieży i nawiązywania między nimi autentycznych relacji. Centrum, wsparte przez słynnego amerykańskiego psychologa zarówno nazwiskiem, jak i finansowo, pełni również funkcje kulturotwórcze, a dzięki organizacji szeregu zajęć rozwojowych i edukacyjnych jest miejscem rozwoju lokalnej społeczności. Przedmiotem wniosku o grant było dofinansowanie wyjazdu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży, które objęte są opieką Centrum.

Kolejny grant został przyznany całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej SIEMACHA Spot 24/7 z Wrocławia. Jest to miejsce, które odpowiada za edukację i rozwój 13 wychowanków w wieku od 10 do 18 lat. Celem działań placówki jest powrót dzieci i młodzieży do rodziny pochodzenia lub zapewnienie im opieki w rodzinie adopcyjnej bądź w rodzinnej formie pieczy zastępczej. Grant został przyznany na zakup wyposażenia placówki (między innymi biurek, sofy oraz komody), dzięki któremu możliwa była aranżacja pomieszczeń zapewniających komfortowe warunki pracy i nauki, a także stworzenie przestrzeni mieszkalnej służącej zawiązywaniu relacji pomiędzy jej lokatorami.

Trzeci grant otrzymał klub pływacki z Koziegłów koło Poznania – Grot Koziegłowy, który działa nieprzerwanie od 2008 roku. Członkami klubu jest obecnie ponad stu uczniów szkoły podstawowej. Biorą oni udział w codziennych, często kilkugodzinnych treningach, podczas których doskonalą swoje umiejętności sportowe oraz uczą się współzawodnictwa w duchu fair play. Dofinansowanie od TIM SA przeznaczone zostało na zakup 100 sztuk czepków oraz 50 par spodenek pływackich dla dzieci.

To nie koniec

Sukces pierwszej edycji programu grantowego zmobilizował pracowników do jeszcze większego zaangażowania w kolejną – w drugiej odsłonie programu zgłoszonych zostało już pięć inicjatyw. Wnioski zostały już rozpatrzone przez komisję preselekcyjną i obecnie trwa głosowanie online. Termin ogłoszenia wyników ankiety i decyzji o przyznaniu grantów przewidywany jest na koniec sierpnia bieżącego roku.

– Wspieranie inicjatyw lokalnych społeczności jest nie tylko przyjemnością, ale również naszym zobowiązaniem wobec społeczności, w których na co dzień funkcjonujemy – mówi Krzysztof Folta, Prezes Zarządu TIM SA. – Chcemy nie tylko być liderem branży, ale również przynosić korzyści naszemu otoczeniu. Program grantowy jest idealną odpowiedzią na oczekiwania stawiane firmom przez środowisko zewnętrzne. Bardzo cieszę się z tego, że nasi pracownicy z takim zaangażowaniem włączają się w tę akcję – dodaje.

drukuj