Trigon DM: Słabe wyniki TIM-u efektem dekoniunktury na rynku budowlanym i reorganizacji firmy

Trigon Dom Maklerski opublikował komentarz po podaniu przez TIM SA wyników finansowych po I półroczu 2012 r.

W raporcie sygnowanym przez Michała Sztablera czytamy między innymi:

Choć wyniki okazały się jakościowo lepsze od naszych prognoz (był zysk zamiast straty), jednak z uwagi na wysokość osiągniętego zysku poprawa ta praktycznie jest bez znaczenia. Zarząd podkreśla utrzymujące się słabe perspektywy dla biznesu, co nie daje szans na istotny wzrost zysków w kolejnych kwartałach. Pozytywnie należy ocenić wysoki poziom gotówki, który umożliwia wypłatę dywidendy w kolejnych latach (dywidenda nie jest powiązana z bieżącym zyskiem, gdyż bazuje na funduszu dywidendowym) oraz finansowanie buybacku.

Pobierz pełną wersję raportu [PDF].

drukuj