Trigon DM: Spodziewamy się bardzo słabego kwartału w TIM-ie

Trigon Dom Maklerski opublikował prognozę wyników finansowych TIM SA po I kwartale 2013 r.W raporcie sygnowanym przez Michała Sztablera czytamy między innymi:

Spodziewamy się bardzo słabego kwartału w TIM-ie, co wynika z utrzymujących się negatywnych tendencji na rynku: złe odczyty produkcji budowlanej w I kwartale, wojna cenowa wśród dostawców, problemy z należnościami w branży. 

(…)

Nieznacznej poprawy wyników spodziewamy się w II kwartale, jednak nierealne jest naszym zdaniem pokrycie straty z I kwartału. Zarząd liczy na zatrzymanie spadku sprzedaży w II półroczu (efekt niskiej bazy) i nadrobienia słabych pierwszych miesięcy roku. O ile negatywne tendencje w branży nie ulegną nasileniu, spółka zakończy rok niewielkim zyskiem, porównywalnym do 2012 r. (0-3 mln PLN). Wcześniej liczyliśmy na zysk w wysokości co najmniej kwoty oszczędności (6-7 mln PLN).

Pobierz pełną wersję raportu [PDF].

drukuj