Trigon DM: TIM – kolejny kwartał słabych wyników; duża elastyczność kosztów, wysoki dodatni CF operacyjny

Trigon Dom Maklerski opublikował komentarz po podaniu przez TIM SA wyników finansowych po III kwartale 2012 r.

W analizie sygnowanej przez Michała Sztablera czytamy między innymi:

Pozytywnie należy ocenić wysoki dodatni CF operacyjny (w samym III kwartale 15 mln PLN, od początku roku 32 mln PLN). […] Cykl konwersji gotówki pomimo widocznego kryzysu w branży jest coraz niższy, co dobrze świadczy o zarządzaniu kapitałem obrotowym spółki. […] spółka skraca cykl konwersji w momentach pogorszenia koniunktury (realizując w praktyce maksymę prezesa, że „kiedy jest źle to należy trzymać kasę przy orderach”).

[…] 

Po bardzo słabym I kwartale, w którym spółka wygenerowała stratę (po raz pierwszy od Q2’03 r.), zyski rosną. Wzrosty są jednak symboliczne i wynika z cięcia kosztów a nie z poprawy generowanej marży na sprzedaży. […] Nie spodziewamy się poprawy wyników do końca I połowy 2013 r. (efekt bazy).

Pobierz pełną wersję raportu [PDF].

drukuj