Trzy kwartały 2018 r. w Grupie Kapitałowej TIM: historyczne obroty, EBITDA wyższa o ponad 300% [WIDEO, PREZENTACJA]

Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej TIM po 9 miesiącach 2018 r. wyniosły 606,4 mln zł (+17,7% r/r), zaś samego TIM-u – 550,9 mln zł (+16,7% r/r). Dynamicznemu wzrostowi przychodów towarzyszą zyski z działalności operacyjnej, brutto i netto. Logistyczna spółka 3LP zanotowała pozytywny wynik na wszystkich poziomach rachunku zysku i strat. Udział klientów spoza GK TIM w przychodach 3LP z usług logistycznych osiągnął 26% (wobec 7% w analogicznym okresie 2017 r.)

Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł 15,6 mln zł (vs 1,8 mln zł straty po 3 kwartałach 2017 r.), zaś zysk netto – 11,7 mln zł (vs 2,3 mln zł straty). Zysk operacyjny TIM-u osiągnął poziom 9,3 mln zł (vs 1,4 mln zł), a zysk netto – 7,6 mln zł (vs 974 tys. zł). Na poziomie EBITDA Grupa osiągnęła 23,8 mln zł zysku, tj. o 300,7% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r.

– Na wynik netto Grupy wpłynęły zarówno niemal 18-procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży, wyższa marża brutto na sprzedaży, jak i wolniejsza niż w przypadku przychodów dynamika wzrostu kosztów operacyjnych (o 15,2%). To w dużej mierze rezultat zwiększenia efektywności wykorzystania możliwości operacyjnych centrum logistycznego, którego operatorem jest 3LP SA – zauważa Piotr Tokarczuk, członek zarządu i dyrektor finansowy TIM SA.

Logistyczna spółka wchodząca w skład Grupy TIM zanotowała po 3 kwartałach 2018 r. 26-procentowy wzrost przychodów rok do roku, pozytywny wynik finansowy na wszystkich poziomach rachunku zysku i strat, a także dodatnie przepływy z działalności operacyjnej. Z 7% do 26% wzrósł udział przychodów z usług logistycznych od klientów spoza Grupy. W podwrocławskich Siechnicach, gdzie znajduje się zarządzane przez spółkę centrum logistyczne, do użytku została oddana wybudowana właśnie hala magazynowa o powierzchni 10 500 mkw. 3LP SA dysponuje obecnie łącznie 60 000 mkw. powierzchni magazynowej klasy A.

– Historia lubi się powtarzać. Kilka lat temu, po zmianie modelu biznesowego TIM-u, mimo sceptycyzmu wielu osób, każdy kolejny kwartał potwierdzał, że obraliśmy słuszny kierunek. Teraz to samo dzieje się z 3LP – coraz lepsze wyniki, rozszerzanie współpracy z dotychczasowymi i pozyskiwanie nowych klientów, w tym światowego lidera sprzedaży artykułów domowych i wyposażenia wnętrz… To namacalne dowody na to, że nasz logistyczny biznes działa coraz lepiej i dynamicznie się rozwija – komentuje Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA.

Zobacz skonsolidowany raport kwartalny >>


drukuj