Uchwała podjeta na NWZA TIM SA, które odbyło się w dniu 27.10.2004r.

(Emitent – PAP – środa, 27 października 17:23 – Raport bieżący 26/2004)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż w dniu 27.10.2004r odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA, które podjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 1/04

Na mocy art.393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych i § 31 pkt. 17 Statutu TIM S.A. (tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26.05.2001r, Repertorium A nr 5210/2001, wraz z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. uchwala co następuje:

1. Akcjonariusze TIM S.A. wyrażają zgodę na zbycie nieruchomości stanowiących własność TIM S.A., wyszczególnionych w wykazie poniżej:

l.p. Adres nieruchomości Dane dotyczące nieruchomości
1. Wrocław, ul Stargardzka 8a – Działka nr 4/121, 4/122,4/123, o pow.23.310 m.kw., w użytkowaniu wieczystym do dnia 5 grudnia 2089r oraz budynki stanowiące odrębną nieruchomość, KW 95155 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyki
2. Wrocław, ul Stargardzka 12 – Działka nr 4/59 , o pow. 4.228 m.kw., w użytkowaniu wieczystym do dnia 5 grudnia 2089r, KW 140338 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyki
3. Wrocław, ul Jaworska 11/13 – Działka nr 3/1 o powierzchni 9214 m.kw., , w użytkowaniu wieczystym do dnia 2 sierpnia 2092r i budynki stanowiące odrębną własność, KW 95869 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyki
4. Wałbrzych, ul Ogrodowa 1 a – Działka nr 153/5, 153/6,153/7 o powierzchni 4053 m.kw. , w użytkowaniu wieczystym do dnia 13 lutego 2091 r i budynki stanowiące odrębną własność, KW 22646 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
5. Jelenia Góra, ul Spółdzielcza 35 – Działka nr 503/1, 503/2,503/3,503/4 o powierzchni 12130 m.kw. , w użytkowaniu wieczystym do dnia 6 grudnia 2089r r i budynki stanowiące odrębną własność, KW 36361 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
6. Ostrów Wlkp, ul Długa 19 – Działki nr 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 63/8, 63/9,63/10 łącznie o powierzchni 10401 m.kw. ,zabudowana, stanowiąca własność TIM SA, KW 56410 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim
7. Legnica, ul Nowodworska 23 – Działki nr 11/3 i 11/4 o powierzchni 35 a 97 m.kw. , w użytkowaniu wieczystym do dnia 27 maja 2093 r i budynki stanowiące odrębną własność, KW 51220 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Legnicy
8. Łódź, ul. Ratajska 8 – Działki nr 119/11 i 119/3 o powierzchni 45 a 50 m.kw., zabudowana, stanowiąca własność TIM SA, KW 9661 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia
9. Głogów, ul Paulinów 10 – Działka nr 508 o powierzchni 0,50 ha, zabudowana, stanowiąca własność TIM SA, KW 8711 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Głogowie
10. Konin, ul. Kilińskiego 1 – Działka nr 262/2 o powierzchni 21 a 65 m.kw., zabudowana, stanowiąca własność TIM SA, KW 5183 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Koninie
11. Brzeg, ul Kasztanowa 5 – Działka nr 47 o powierzchni 9.097 m.kw., zabudowana, stanowiąca własność TIM SA, KW 22082 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Brzegu
12. Świdnica, ul. Przemysłowa 1 a – Działka nr 3/2 o powierzchni 0,2327 ha , niezabudowana, stanowiąca własność TIM SA, KW 43391 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Świdnicy
13. Skierniewice, ul. Armii Krajowej 59/80 – Lokal mieszkalny nr 80 o powierzchni 39,61 m.kw, KW 31096 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Skierniewicach.

2. Akcjonariusze TIM S.A. upoważniają Zarząd TIM SA do określenia warunków umowy sprzedaży nieruchomości określonych w pkt.1 niniejszej Uchwały.

3. Przed przeprowadzeniem transakcji sprzedaży, określone w trybie pkt. 2 warunki umowy sprzedaży nieruchomości wymagają akceptacji Rady Nadzorczej.

drukuj