Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TIM SA

(Emitent – PAP – sobota, 24 czerwca 19:48)

Zarząd TIM SA w załączeniu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TIM SA, które odbyło się w dniu 24.06.2006r.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 25/2006

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-06-24 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2006-06-24 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj