Uchwały podjęte na WZA TIM SA , które odbyło się w dniu 13.06.3008r.

(Emitent – PAP – sobota, 14 czerwca 19:46)

Zarząd TIM SA w załączeniu przedkłada do publicznej wiadomości uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TIM SA, które odbyło się w dniu 13.06.2008r.

 

Uchwały podjęte na WZA TIM SA w dniu 13.06.2008r. [RTF]

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 22/2008

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-06-14 Krzysztof Folta Prezes Zarządu
2008-06-14 Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarzadu ds Handlu

drukuj