Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 8 marca 2024 r.

Data sporządzenia

2024-03-08

Raport bieżący nr

11/2024

 

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu _,,Spółka” _ w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 marca 2024 r. zwołane w trybie art. 405 par. 1 Kodeksu spółek handlowych wraz z wynikami głosowania nad poszczególnymi uchwałami.

Spółka informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 8 marca 2024 r. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz że wszystkie uchwały zostały podjęte.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2024-03-08, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2024-03-08, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
 ZAŁĄCZNIKI
drukuj
pdf
Uchwały podjęte przez NWZ TIM SA 08.03.2024
202 KB