Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA w dniu 28.01.2016 r.

Data sporządzenia

2016-01-28

Raport bieżący nr

2/2016

 

Zarząd Spółki TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt.7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA, które odbyło się w dniu 28.01.2016 r.

ZAŁĄCZNIK

Uchwały podjęte przez NWZ TIM SA w dniu 28.01.2016 r. [PDF]

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2016-01-28, Maciej Posadzy – Członek Zarządu
2016-01-28, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
drukuj