Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA w dniu 15.05.2019 r.

Data sporządzenia

2019-05-15

Raport bieżący nr

18/2019

 

TIM SA z siedzibą we Wrocławiu w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA w dniu 15 maja 2019 r.
Jednocześnie TIM SA informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA w dniu 15 maja 2019 r. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również, iż wszystkie uchwały zostały podjęte.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2019-05-15, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2019-05-15, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu

 

ZAŁĄCZNIK
drukuj
pdf
Uchwały podjęte przez ZWZ TIM SA 15.05.2019 r.
133 KB