Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA w dniu 20.04.2011 r.

Data sporządzenia

2011-04-20

Raport bieżący nr

9/2011

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA w dniu 20.04.2011r.

Uchwaly_podjete_na_WZA_20-04-2011-_raport [PDF]

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2011-04-20, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2011-04-20, Anna Słobodzian-Puła – Prokurent
drukuj