Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA w dniu 29.06.2020 r.

Data sporządzenia

2020-06-29

Raport bieżący nr

16/2020

 

TIM SA z siedzibą we Wrocławiu w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA w dniu 29 czerwca 2020 r.
Jednocześnie TIM SA informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA w dniu 29 czerwca 2020 r. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również, iż wszystkie uchwały zostały podjęte.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2020-06-29, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2020-06-29, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu

 

ZAŁĄCZNIK
drukuj
pdf
Uchwały podjęte na WZA 29.06.2020 r.
465 KB