Uchwały podjęte przez ZWZ TIM SA w dniu 13.06.2018 r.

Data sporządzenia

2018-06-14

Raport bieżący nr

22/2018

 

TIM SA z siedzibą we Wrocławiu w załączeniu przekazuje do publicznej informacji uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA w dniu 13 czerwca 2018r.

Jednocześnie TIM SA informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA w dniu 13 czerwca 2018 r. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również, iż wszystkie projekty uchwał zostały poddane pod głosowanie i wszystkie uchwały zostały podjęte.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2018-06-14, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2018-06-14, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

 

ZAŁĄCZNIK
drukuj
pdf
Uchwały podjęte przez ZWZ TIM SA w dniu 13.06.2018 r.
188 KB