Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA z 20.04.2011 r.

20 kwietnia 2011 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA. Podjęte uchwały dostępne są w raporcie bieżącym.

drukuj