Udzielenie prokury

(Emitent – PAP – wtorek, 9 grudnia 23:28)

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach informuje, iż w dniu 08.12.2008r Zarząd TIM SA udzielił prokury Panu Maciejowi Posadzemu.

Pan Maciej Posadzy posiada wykształcenie wyższe (mgr inż. elektryk ), jest absolwentem Politechniki Poznańskiej, rok ukończenia 1999.

Ponadto Pan Maciej Posadzy ukończył:

– studia podyplomowe „Zarządzanie Przedsiębiorstwem”, Politechnika Wrocławska, rok ukończenia 2001

– studia „Master of Business Administration”, Francuski Instytut Zarządzania Warszawa, rok ukończenia 2005

– kurs „Management 2008”, Kanadyjski Instytut Zarządzania Warszawa, rok ukończenia 2008.

Przebieg pracy zawodowej Pana Macieja Posadzego jest następujący: – 1999-06.2000r dyrektor ds. sprzedaży i logistyki, „Technika Electra” sp. z o.o. Poznań – 07.2000-12.2001 kierownik oddziału Poznań, TIM SA Wrocław – 01.2001 – 09.2002 dyrektor oddziału Poznań, TIM SA Wrocław – 10.2002 – 12.2007 z-ca dyrektora ds. handlowych, TIM SA Wrocław – 01.2008 – 09.2008 dyrektor ds. rozwoju, TIM SA Wrocław – od 10.2008 dyrektor ds. administracji i rozwoju, TIM SA Wrocław.

Dodatkowo Pan Maciej Posadzy pełni następujące funkcje: – członek Rady Nadzorczej SONEL SA Świdnica – członek zarządu Stowarzyszenia „Polska Grupa Użytkowników Aplikacji QAD” Wrocław .

Pan Maciej Posadzy nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez TIM SA.

Pan Maciej Posadzy nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 39/2008

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2008-12-09 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2008-12-09 Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu ds. Handlu

drukuj